Tính lịch trả nợ với dư nợ giảm dần

Tổng giá trị BĐS

VNĐ
Tỉ lệ vay

%
Thời gian vay

tháng
Lãi suất ưu đãi

% năm ( nếu có số lẻ vui lòng nhập dấu chấm thay vì dấu phẩy )
Thời gian hưởng lãi suất ưu đãi

tháng
Lãi suất sau ưu đãi

% năm ( nếu có số lẻ vui lòng nhập dấu chấm thay vì dấu phẩy )
Số tiền KH cần chuẩn bị
Số tiền ngân hàng giải ngân
Kỳ trả nợ Dư nợ Gốc trả hàng tháng Tiền lãi hàng tháng Gốc + Lãi hàng tháng phải trả